Företag & utbildning

Mer funktionell på jobbet med Functional Unit

 

Är dina anställda viktiga? Då är vi det också!

Att förebygga smärta sparar pengar!

Genom vårt sätt att leva kan vi främja vår hälsa, råda bot på vår ohälsa och på så sätt förebygga flertalet folksjukdomar som i sin tur gynnar både individ, grupp och organisation.

Att satsa på hälsa ska alltid vara en lönsam investering och att glada och friska medarbetare är viktigt för ett företags framgång och produktivitet håller de flesta säkert med om. Om anställda ofta är sjukskrivna, går till jobbet med smärta eller i värsta fall tvingas byta tjänst blir det mycket kostsamt, både för individen och för företaget.  Att med hjälp av hälsofrämjande arbete få ned sjukfrånvaron kommer gynna båda parter i form av ökad livskvalitet hos individen och reducerad sjukfrånvaro och ökad produktivitet hos företaget.

Jobba långsiktigt och förebyggande med Functional Unit samt snabb hjälp av leg. Kiropraktor och Hälsovetare vid behov.

Vi erbjuder dig regelbunden kontakt med ett team, på ditt företag eller på klinik, samt utbildning av din personal. Läs mer på skatteverkets hemsida information för företagare som satsar på sin personal.

Inviduella och för hela gruppen, lösningar för personalens hälsa!
Vi skräddarsyr lösningar för stora som små företag, kontakta oss för att maximera ditt företags hälsa!

 

dummy

I yrkeslivet är belastningen på kroppen ofta stor, t ex med felaktig lyftteknik, utrustning och hållning. Utbildning om rörelseapparaten, ergonomi och vilka delar av kroppen som belastas för mycket respektive för lite i din jobbvardag kan göra skillnad. Med rätt kunskap ökar framgången och risken för ofrivilliga avbrott minskar. Arbetets produktion ökar, precis som din livskvalitet.

I såväl tävlings- som motionsidrott handlar det inte om att träna mest och tuffast, utan smartast. Och precis som med t ex Formel 1-bilar behövs specialister om du vill nå en mer avancerad nivå. En idrottare har en fördel att kunna träna och tävla utan skador. Utbildning i allt från hur en akut skada omhändertas till hur kroppen ska hålla för hård belastning, kan vara skillnaden mot konkurrenter och givetvis en hörnsten till ett hållbart idrottande.

Livsstilsrelaterad ohälsa med utmattning, bristsjuksomar och vällevnadssjukdomar som följd ökar. Genom vårt sätt att leva kan vi främja vår hälsa, råda bot på vår ohälsa och på så sätt förebygga flertalet folksjukdomar men ibland kan man behöva lite hjälp på traven. Vad betyder vår livsstil för vår hälsa, t.ex. hur vi äter, hur vi rör oss, hur vi sover, vilket socialt umgänge man har. Vad gör oss stressade? När är stress bra/farlig? Kunskap kring dessa frågor ökar motivationen och gör det lättare att t.ex. ändra sina mat- och motionsvanor, hantera stress och få bukt på sömnproblem

Att investera i utbildning kan vara en väldigt bra investering för din personliga hälsa, företag eller idrottsförening. Detta kan ske på plats hos er eller på vår lokal. Vad vill du veta mer om?

  • Skador, akut och subakut
  • Hållning
  • Behandlingsstrategier
  • Behandlingsteknik
  • Önskemål om olika yrkesspecifika utbildningar
  • Övriga föreläsningar (stress, återhämtning, kost, motion)

Investering i kunskap är receptet till framgång!

Kontakt: info@functionalunit.se

Functional Unit tar emot friskvårdcheckar från Actiway

Leg. Kiropraktor utför både friskvård och sjukvård enligt skatteverket. Vid lättare muskelvärk räknas stretch, massage och coreträning till friskvård.

Är det smärta och mer komplicerat räknas det till sjukvård.

Vad kan man göra för att förebygga och förbättra?

Boka ett möte eller frågor kontakta oss på: info@functionalunit.se